Kli­ma­schäd­li­chen Stra­ßen­bau stoppen

Tes­sa Gan­se­rer, MdL: Steu­er­ver­schwen­dung stop­pen — für ei­ne nach­hal­ti­ge kli­ma­schüt­zen­de Mo­bi­li­täts­po­li­tik an­statt ver­al­te­te Planungen